NEWS

【COVID-19】<ngày 15 /5>Xin thông báo đến tất cả người dân từ thống đốc KOCHI

*Chính phủ Nhật Bản đã giải trừ liện ban bố tinh trạng khẩn cấp của bị bệnh vi rút Corona vào 14 ngày tháng 5 rồi. Nhưng chưa giải trừ các 8 thành phố .* cụ thể ; ở TOKYO , ở OSAKA v.v…

Đã giải trừ liện ban bố tinh trạng khẩn cấp ở KOCHI . Sinh hoạt mọi người sẽ phục hồi từ từ. Không có bị bệnh vi rút Corona ở KOCHI trên 2 tuần rồi vì thế tiếp tục giữ dưới dây.

〇Xin đừng đi ra ngoai , nhất là không đi tới các thành phố đến ngày 31 tháng 5 .
〇Khi ăn uống ở cà phê và nhà hàng..
・Xin đừng đi với nhiều người.
・Xin đừng khi nói chuyện lớn.
・Không thể ở trong quán lâu rồi .
〇Nếu các quán không thể phòng chống phòng ngừa lây nhiễm thì không nên đi đó.

* Phòng chống phòng ngừa lây nhiễm có nghĩa là các người dân và công việc phải ý thức để không lây nhiễm bị bệnh vi rút Corona chủng mới hơn.

●Đeo khẩu trang

 

 

 

●Rưa tay ,khử trùng

 

 

 

●Giữ gian cách xã hội giữa người với người là 2 mét.

 

 

 

●Luôn Luôn thay đổi không khí

 

 

◇Câu chuyện của thống đốc KOCHI ngày 5 tháng 5 *Phiên bản tiếng Nhật
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010101/files/2020030300305/file_20205155201124_1.pdf

Điều quan trọng cần lưu ý

 

Khi muốn thảo luận

・Trung tâm thảo luận về vi rút chủng mới Corona
「Người có dự định về nước, người có tiếp xúc với người bệnh….」
Điện thoại: 088-823-9300
Thời gian làm việc: 9:00-21:00 mỗi ngày
Ngôn ngữ: Tiếng Nhật

・Cục du lịch chính phủ Nhật Bản (JNTO)
Điện thoại: 050-3816-2787
Thời gian làm việc: 24/24 mỗi ngày
Ngôn ngữ:Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung.

・Trung tâm hỗ trợ người ngoại quốc tỉnh Kochi
Điện thoại:088-821-6440
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7 (9:00-17:00)
Ngôn ngữ:Vì có thiết bị hỗ trợ thông dịch nên có thể trao đổ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.

◇PDF