※ Lịch làm việc của phiên dịch viên có thể thay đổi mà không thông báo trước. Để việc phiên dịch được thuận lợi, quý khách có thể lên lịch hẹn trước với trung tâm. (Điện thoại: 088-821-6440, e-mail: consultation@kccfr.jp)
※ Khi không có phiên dịch viên, như thông lệ từ trước tới nay, trung tâm có cung cấp thiết bị phiên dịch cầm tay hoặc sử dụng dịch vụ thông dịch qua điện thoại.