Đề phòng

  • Cần mất một thời gian để trả lời
  • Không thể đối ứng với những trường hợp cần tư vấn gấp. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy liên lạc trực tiếp đến cơ quan chuyên môn v.v. (khi xảy ra vụ án, tai nạn thì gọi số 110, khi có hỏa hoạn, bệnh cần cấp cứu thì gọi số 119)
  • Chúng tôi sẽ gửi câu trả lời qua địa chỉ e-mail. Vậy nên xin hãy nhớ ghi địa chỉ e-mail vào.
  • Chúng tôi sẽ quản lý những thông tin cá nhân thật cẩn thận, và chỉ sử dụng để trả lời đối với việc cần tư vấn.

    Dấu * có nghĩa là nhất định phải điền vào

    Nếu thấy được rồi thì nhấn nút gửi đi