NEWS

【COVID-19】Gửi đến công dân người nước ngoài bị bạo lực trong gia đình

Gửi đến công dân người nước ngoài đang lánh nạn vì bị bạo lực gia đình

Bạn cần làm thủ tục nhanh từ nước để nhận tiền trợ cấp cố định đặc biệt. Không có liên quan gia đinh của bạn và người yêu sống nhà khác nhau.
Điều dưới đây, có cần viết giấy đăng ký để làm thủ tục và giải thích lớp lang.↓↓

●HP của tỉnh KOCHI
https://www.city.kochi.kochi.jp/site/kochi-corona/t-teigaku.html
●HP của thành phố KOCHI
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/111701/2020042400185.html

Nếu khi đăng ki không hiểu và gặp khó khăn thì hãy nghe vào Trung tâm tư vấn về cuộc sống cho người nước ngoài ở tỉnh KOCHI.【TEL:088-821-6440】

Gửi đến công dân người nước ngoài muốn nói , muốn trao đổi , muốn lánh nạn vì hiện nay bị bạo lực gia đình

Có lẽ người dân bị bạo lực gia đình tại nhà vì lây nhiễm dịch Corona trong thế giới vì thế không đi ra ngoài qua tại nhà.
Nếu bạn đang bị bạo lực gia đình ,muốn lánh nạn càng sớm càng tốt hay lo lắng còn của minh v..v…thì hãy liên lạc hay trao đổi .
Nhân viên chuyên mọn nghe về điều đó được.

Văn phòng Nội các  Pháp nhân xã hội chúng Trung Tâm hỗ trỡ sự xếp xa hội
TEL: 0120-279-889
(Tiếng Anh、Tiếng Trung Quốc、Tiếng Hàn Quốc、Tiếng Tagalog、Tiếng Việt 、Tiếng Thái Lan、Tiếng In đụ nờ xia v..v…)
https://soudanplus.jp/vi/index.html    <Tiếng Việt>
※Từ ngày 1/5 năm 2020 có thể trao đổi loại ngôn ngữ bằng nhắn tin , SNS cả ngày được.

・TEL:0570-0-55210  Kết nối điện thoại của Ttung Tâm trao đổi DV gân.