NEWS

【COVID-19】“Người nước ngoài cũng được nhận 10 vạn Yên (100,000 Yên) mỗi người”

Do ảnh hưởng của dịch do virus Corona chủng mới (Covid 19) gây nên, chính phủ Nhật bản đã quyết định hỗ trợ cho tất cả mọi công dân đang sống ở Nhật số tiền là 10 vạn Yên mỗi người. Đối tượng được nhận số tiền 10 vạn Yên (100,000 Yên) là “Tất cả những người có tên trong “Sổ đăng kí thường trú cơ bản (住民基本台帳)” vào thời điểm ngày 27 tháng 4”. Người nước ngoài cũng được nhận.
Bộ Nội vụ và Truyền thông đã công bố ngày 20. Để nhận được tiền trợ cấp, người nước ngoài cần có những điều kiện sau, tính đến ngày 27 tháng 4.

– Thẻ lưu trú (在留カード), trong đó thời gian sống ở Nhật dài hơn 3 tháng (Tư cách lưu trú)
– Đăng kí “Phiếu cư trú (住民票)” tại Cơ quan hành chính nơi bạn đang sống

Cơ quan hành chính nơi bạn đăng kí Phiếu cư trú (住民票) sẽ gửi đến nhà bạn “Đơn đăng ký (申請書)” để nhận tiền trợ cấp.
Bạn hãy điền thông tin của chủ hộ (thường là người chồng/ cha trong gia đình…) lên Đơn đăng ký (申請書): Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi đang sinh sống (địa chỉ), thông tin tài khoản ngân hàng sẽ nhận tiền, và gửi lại cho Cơ quan hành chính địa phương.
Bạn hãy gửi kèm bản copy của tài khoản ngân hàng, hoặc giấy tờ có thể xác định bạn là chính chủ.
Những người có Thẻ Mã số cá nhân – My number card (Thẻ cứng có ảnh) có thể làm thủ tục đăng kí online.

Ngày Đơn đăng ký (申請書) được gửi đến và ngày nhận được tiền sẽ khác nhau tùy vào địa phương nơi bạn sống. Nơi nhanh nhất có thể bắt đầu vào khoảng tháng 5.

Nếu bạn có điều gì muốn biết thêm về “Sổ đăng kí thường trú cơ bản (住民基本台帳)” hoặc “Phiếu cư trú (住民票)”, xin hãy trao đổi qua điện thoại. Người của tổng đài sẽ kết nối với người của Cơ quan hành chính thành phố, và có cả thông dịch.

Tồng đài của Bộ Nội vụ và Truyền thông
0570-066-630 (Navi Dial)
03-6436-3605 (Trường hợp gọi từ điện thoại IP (Internet Protocol), điện thoại cầm tay PHS)
8:30 ~ 17:30 Nghỉ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ.
Bạn có thể trao đổi bằng các ngôn ngữ: tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung quốc, tiếng Hàn quốc, tiếng Tây ban nha, tiếng Bồ đào nha, tiếng Việt, tiếng Thái lan, tiếng Indonesia, tiếng Tagalog, tiếng Nepal.

Trang web ở link sau có giải thích về “Sổ đăng kí thường trú cơ bản (住民基本台帳)” cho người nước ngoài. Có các trang với ngôn ngữ của nhiều nước khác nhau. https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/vietnamese/index.html

Nguồn:
「外国人も 1 人 10 万円(100,000YEN)をもらうことができます」(やさしい日本語ニュース/withhnews・朝日新聞 2020 年 4 月 21 日)https://www.facebook.com/yasashiinews/

Xuất xứ:Đang tải thông tin của trung tâm hỗ trợ ngôn ngữ facil / pháp nhân hoạt động không thương mại hóa cá biệt.
https://tcc117.jp/facil/200424-10man.html
<Tiếng việt>https://kccfr.jp/wp-content/uploads/2020/04/VN.pdf

Tỉnh KOCHI ,hãy xem tập tin điều dưới đây