NEWS

【COVID-19】Về vắc-xin ngừa virus corona

Phiếu tiêm chủng vắc-xin  

■Phiếu tiêm chủng vắc-xin corona có được gửi đến nhà bạn không?

Cục quản lý xuất nhập cảnh đã soạn thảo ra tờ rơi tóm tắt những điều lưu ý về phiếu tiên chủng vắc xin bằng 18 ngôn ngữ khác nhau dành cho người nước ngoài có nguyện vọng tiêm vắc-xin. 【Trang cổng thông tin hỗ trợ cuộc sống người nước ngoài | Cục quản lý xuất nhập cảnh (moj.go.jp)】

日本語  ・やさしい にほんご  ・ベトナム語(Tiếng Việt)

・Tiếng Việt ở đây 【PDF】↓

Người lưu trú ngắn hạn cũng có thể tiêm vắc-xin 

■Những trường hợp [Lưu trú ngắn hạn] như đến Nhật để du lịch hoặc thăm gia đình nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên không thể quay về nước cũng có thể đăng kí tiêm chủng vắc-xin.

① Bưu thiếp sẽ được gửi đến từ cục quản lý xuất nhập cảnh

 

 

 

 

②Hãy mang theo bưu thiếp và giấy tờ tùy thân (Vd: hộ chiếu…) đến tòa thị chính của chính quyền địa phương

※Nếu bưu thiếp không được gửi đến, hãy mang theo ➀ Giấy tờ có thể chứng minh bạn đang sống tại khu vực đó (Vd: hóa đơn thanh tóa tiền điện, nước,…) và ➁ Giấy tờ tùy thân (Vd: Hộ chiếu,…) đến tòa thị chinh

■FRESC  help desk

※Trong trường hợp có điều thắc mắc, hãy gọi điện thoại đến FRESC help desk