NEWS

【THÔNG BÁO】 Về cổng trao đổi cho người nước ngoài mở nữa

Hiện nay nghỉ gặp mặt trực tiếp tại Trung Tâm tư vấn về cuộc sống cho người nước ngoài ở tỉnh KOCHI để phòng ngừa việc lây nhiễm bệnh vi rút Corona chủng mới , Nhưng bạn có thể trao đổi ,gặp mặt trực tiếp từ ngày 18/5 mở nữa tại Trung Tâm tư vấn về cuộc sống cho người nước ngoài ở tỉnh KOCHI. Nếu bạn đến đây thì nhất thiết phải đeo khẩu trang.