NEWS

[Chú ý] Cúm dịch và bệnh viêm phổi cấp do chủng vi-rút mới Corona

Đã nhận được thông tin về bùng phát bệnh viêm phổi cấp do chủng vi-rút mới Corona, xác nhận ca nhiễm bệnh trong nước Nhật và hiện tại dịch đang lây lan. Chúng tôi đã đăng tải liên kết link về thông tin liên quan. Ngoài ra, những biện pháp phòng dịch cúm Influenza cũng đã được đề cập, nên hãy chú ý chuẩn bị ứng phó cả với chứng cảm nhiễm thông thường.

[Liên kết link thông tin liên quan]
Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Tổng cục du lịch
Thông báo trung tâm cuộc gọi cho du khách nước ngoài(Tiếng Nhật)
Thông báo trung tâm cuộc gọi cho du khách nước ngoài(Tiếng Anh・Tiếng Trung・Tiếng Hàn)
※ Không chỉ giới hạn du khách ngoại quốc, người nước ngoài đang sống tại Nhật cũng có thể sử dụng.

Viện Chiến lược và Chính sách Y tế tỉnh Kochi
「Về bùng phát bệnh viêm phổi cấp liên quan chủng vi-rút mới Corona ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc」
(có thể lựa chọn ngôn ngữ: Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Trung (phồn thể, giản thể), Tiếng Hàn, Tiếng Indonesia, Tiếng Việt)
・「Về bùng phát bệnh viêm phổi cấp liên quan chủng vi-rút mới Corona ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc」và các thông tin liên quan khác đã được đăng tải.

※ Khi sử dụng thông tin, hãy kiểm chọn những thông tin cập nhập mới nhất.

Hiệp hội tự trị đoàn thể quốc tế hoá(CLAIR/クレア)
Trang web tiếng Nhật hiệp hội Đa văn hóa
Trang web tiếng Anh  hiệp hội Đa văn hóa
・Những biện pháp phòng dịch cúm Influenza như: [che miệng khi ho] và [rửa sạch tay] vv… đăng tải tại [13 ngôn ngữ bao gồm tiếng Nhật và tiếng Việt]
※ Những văn bản do CLAIR đăng tải này, được tạo ra lúc đối phó với dịch cúm Influenza trong quá kh