NEWS

DÀNH CHO CÁC BẠN ĐÃ CÓ THẺ MY NUMBER

Ngày hết hạn của thẻ My Number (Ngày cuối cùng có thể sử dụng thẻ) giống với ngày hết hạn của thẻ cư trú. Khi bạn gia hạn thời hạn lưu trú, bạn cũng phải làm mới thẻ My Number.

 

 

 

 

Sau khi bạn nhận được thẻ lưu trú mới, vui lòng đến ủy ban nơi bạn sống và gia hạn thẻ My Number trước ngày hết hạn thẻ My Number.

*Trường hợp bạn không thể nhận được thẻ lưu trú mới trước ngày hết hạn thẻ My Number, bạn vẫn có thể gia hạn thẻ My Number.

 Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ đến ủy ban nơi bạn đang sống trước ngày hết hạn của thẻ My Number.

{Cục quản lý cư trú xuất nhập cảnh}
Hãy làm thẻ My Number để có một cuộc sống tiện lợi hơn!
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/mynumbercard.html