NEWS

【Buổi tư vấn】 Buổi tư vấn tại chỗ sẽ được tổ chức tại Thành phố Nankoku!

Vào ngày Năm 10 tháng 12(chủ nhật) 2023 (thứ bảy), chúng tôi sẽ tổ chức Buổi tư vấn tại chỗ tại thành phố Nankoku.

buổi tư vấn, Chuyên viên thẩm tra tổng hợp Cục quản lý lưu trú và xuất nhập cảnh Takamatsu sẽ “Tư vấn về tư cách lưu trú” (Thủ tục lưu trú, nhập cảnh, thủ tục liên quan đến tư cách “Kỹ năng đặc định”…), bên cạnh đó, nhân viên tư vấn của Trung tâm tư vấn về cuộc sống dành cho người nước ngoài tỉnh Kochi cũng sẽ “Tư vấn về cuộc sống dành cho người nước ngoài” (công việc, y tế, giáo dục, các vấn đề khúc mắc…). Các tư vấn không chỉ dành cho người nước ngoài mà còn dành cho những cá nhân, người làm kinh doanh, thành viện Hội tự quản các địa phương có liên quan đến người nước ngoài. Phí tư vấn sẽ được miễn phí.

“Tư vấn về tư cách lưu trú” cần phải đăng ký trước, thời gian tư vấn là 40 phút dành cho mỗi nhóm (cá nhân, đoàn thể). “Tư vấn về cuộc sống dành cho người nước ngoài” không bắt buộc phải đăng ký trước. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn nhận đăng ký, trong trường hợp số người xin tư vấn quá đông, chúng tôi xin phép ưu tiên cho những người đã đăng ký trước. Có thể đăng ký qua [Google form] ở bên dưới hoặc điền vào “Đơn đăng ký tham gia” và gửi qua Mail/Fax/Bưu điện hoặc mang đến trực tiếp. Hạn đăng ký là 7 tháng 12 (thứ năm) .

*Xin vui lòng đeo khẩu trang khi đến buổi tư vấn

Tư vấn về tư cách lưu trú Tư vấn về cuộc sống dành cho người nước ngoài
Thời gian ngày 10 tháng 12 năm 2023 (chủ nhật)

10 giờ đến 15 giờ 40 phút

Địa điểm Trung tâm giao lưu cộng đồng thành phố nankoku MIARE!(MIARE!)
(Thành phố Nankoku, Osoneko số2117) 
Tư vấn viên Chuyên viên thẩm tra tổng hợp Cục quản lý lưu trú và xuất nhập cảnh Takamatsu Nhân viên trung tâm tư vấn về cuộc sống dành cho người nước ngoài tỉnh Kochi
Đăng ký Cần thiết [Hạn đăng ký: 7 tháng 12 (thứ năm) ] Không cần thiết [Tuy nhiên, những người đã đăng ký sẽ được ưu tiên tư vấn trước]
Phí tư vấn Miễn phí
Ngôn ngữ Tiếng Nhật, nhiều ngôn ngữ khác

【Đơn vị tổ chức】Trung tâm tư vấn về cuộc sống dành cho người vnước ngoài tỉnh Kochi (Kocoforre)
【Đồng tổ chức】 Thành phố Nankoku

■「Buổi tư vấn tại chỗ thành phố Shimanto」Tờ rơi có đính kèm đơn đăng ký tham gia 【PDF】↓

 

 

 

 

 

 

Đơn đăng ký tham gia (word)

↓Đăng ký tham gia bằng Google Form tại đây

Đăng kí(Google Form)

 

◇Đăng ký – Địa chỉ liên hệ◇
Trung tâm tư vấn về cuộc sống dành cho người nước ngoài Tỉnh Kochi (Kocoforre)
Tầng 1, Tòa nhà Marunouchi, 4-1-37, Honmachi, Thành phố Kochi, 〒780-0870
Điện thoại: 088-821-6440, FAX: 088-821-6441
E-mail: consultation@kccfr.jp