NEWS

NHỮNG LƯU Ý VỀ VI RÚT CORONA CHỦNG MỚI<Ngày 5 tháng 4>

※Thông báo của tỉnh Kochi vào ngày 3 và ngày 5 tháng 4.

Lời yêu cầu từ Chủ tịch tỉnh Kochi 

1. Không ra ngoài vào buổi tối
Từ nay cho đến ngày 12 tháng 4 trong khả năng có thể xin đừng ra ngoài
Đặc biệt là những nơi dưới đây:
・ Nơi đông người.
 ・Những nơi nói chuyện ở cự ly gần với mọi người
 ・Những căn phòng có diện tích hẹp.

2. Xin hãy cố gắng đừng đến những nơi có nhiều người đã nhiễm vi rút Corona (Tokyo, Osaka..)

3. Những điều quan trọng cần lưu ý:
 ・Rửa tay
 ・Súc miệng
・ Đeo khẩu trang
・ Khi ho hoặc hắt hơi hãy dùng khẩu trang hoặc khăn giấy để che mũi và miệng.

Mọi người hãy cũng nhau thực hiện để làm giảm số người bị nhiễm vi rút Corona.

Buổi nói chuyện vào ngày 5 tháng 4 của Chủ tịch tỉnh Kochi.<tiếng Nhật>【PDF】

◇Trang chủ văn phòng Chính phủ [Chúng ta hãy tránh 3 loại mật độ]
3つの「密」を避けましょう! < tiếng Nhật>【PDF】
Avoid the “Three Cs”! <tiếng Anh>【PDF】