NEWS

Thông báo nghỉ nhân dịp năm mới

Trung tâm sẽ đóng cửa trong khoảng

Từ: ngày 29 tháng 12 năm 2019 (Chủ Nhật)

Tới: ngày 3 tháng 1 năm 2020 (Thứ 6)

Ngày 4 tháng 1 (thứ 7) sẽ mở cửa trở lại.

※ Thư điện tử đến sau ngày 29 tháng 12 sẽ được kiểm tra và xem từ sau ngày 4 tháng 1 năm mới. Mong các bạn hiểu và thông cảm.

Trung tâm tư vấn về cuộc sống cho người nước ngoài ở tỉnh Kochi