NEWS

Trung tâm tư vấn về cuộc sống cho người nước ngoài ở tỉnh Kochi đã mở cửa!

Trung tâm tư vấn về cuộc sống cho người nước ngoài ở tỉnh Kochi đã mở cửa vào ngày 31 tháng 5! Húng tôi nhận tư vấn về những vấn đề trong cuộc sống để giúp tất cả các quý vị người nước ngoài sống trong tỉnh có thể an tâm sinh sống. Nếu có vấn đề gì khó khăn, xin hãy bàn bạc với chúng tôi.

Địa điểm Kochi-shi, Honmachi, 4-1-37, toàn nhà Marunouchi, tầng 1
Thời gian mở cửa 9:00 – 17:00 của các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy
ghỉ Chủ Nhật, ngày lễ, ngày nghỉ cuối năm đầu năm
Phương pháp tư vấn Tư vấn qua điện thoại, nói chuyện, mẫu câu hỏi tư vấn
Số điện thoại chuyên dùng để tư vấn:088-821-6440

Giới thiệu về trung tâm