NEWS

Về Virus chủng mới Corona (ngày 22 tháng 1)

Thông báo t Ch tch tnh Kochi (ngày 22 tháng 1)

○ Hiện tại  số người nhiễm bệnh trong tỉnh đang giảm dần.Xin chân thành cảm ơn sự nỗ lực hợp tác từ tất cả mọi người.

○ Tuy nhiên trên cả nước vẫn còn 11 tỉnh đang trong tình trạng cảnh báo khẩn cấp nên chúng ta vẫn chưa thể nới lỏng cảnh giác.

○Từ giờ mọi người vẫn nên hạn chế tụ tập cùng nhau ăn uống .

○Gần đây số người nhiễm bệnh do đi đến những tỉnh khác cũng như tiếp xúc với những người đến từ tỉnh khác tăng lên nhanh chóng.

○Mọi người xin đừng đến những nơi đang có thông báo khẩn cấp về tình trạng dịch bệnh, những nơi dịch bệnh đang lang rộng. Trong trường hợp cần thiết phải đi thì hãy chú ý để không bị lây nhiễm.

○Khi đi đến những nơi địch đang lan rộng xin hãy xem thông bao này. Những nơi đang có thông báo khẩn cấp, chính phủ kêu gọi mọi người không nên ra ngoài cả ban ngày và buổi tối ngày càng tăng. Mong mọi người hãy tuân thủ theo thông báo này.

○Khi không thể làm theo Thoòng báo này xin đừng đi đến tỉnh khác.

○Cuối cùng mong mọi người hãy cùng hợp lực để dịch không lây lan ơn tỉnh Kochi

〔Tạo bởi: Hiệp hội quốc tế Kochi(KIA):ngày 27 tháng 1  2021〕

<Tiếng Nhật>↓
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010101/files/2020030300305/file_2021122520345_1.pdf