NEWS

【Bệnh vi rút COVID-19】‟các sinh hoạt mới hơn”

〇Đề nghị của họp chuyên môn phòng chống đại lây nhiễm dịch vi rút Corona chủng mới đã có biểu đạt thí dụ thực hanh cụ thể vì cần thay đổi các sinh hoạt mới hơn để chuẩn bị cho nơi lâu dài dể nhiễm trùng sẽ không lây lan trở lại.

◇Tưởng tượng các sinh hoạt mới hơn

◇Tỉnh KOCHI HP (tiếng Nhật Bản)
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/111301/files/2020042400161/file_202051221814_1.pdf

〇Đại lây nhiễm dịch vi rút Corona chủng mới là nếu không có chứng và chứng nhẹ thì có lây nhiễm khác người ta. Phòng chống đại lây nhiễm dịch vi rút Corona chủng mới là các người ta cần ý thức để phòng ngừa cơ thể của minh, chú ý chuyển lây nhiễm dịch vi rút Corona chủng mới cho khác người ta rất quan trọng.

HP Khoa lao động chỉnh dầy