NEWS

【Đang tuyển】Người hỗ trợ trung tâm tư vấn sinh hoạt cho người nước ngoài

Trung tâm đang đang tuyển về người hỗ trợ (tinh nguyện viên)ở trung tâm tư vấn sinh hoạt người nước ngoai tỉnh Kochi vì hướng tới một xã hội đa văn hóa để giúp đỡ người dân nước ngoài gặp khó khăn sinh hoạt của Nhật hoặc nói tiếng Nhật.
Ở trung tâm tư vấn sinh hoạt cho người nước ngoai là nghĩ hỗ trợ người nước ngoài mới đến Nhật , sau gặp khó khăn và không hiểu tiếng Nhật hoặc không làm quen và văn hóa Kochi hoặc sinh hoạt của Nhật Bản.

・Tờ rơi của người hỗ trợ <Tiếng Việt>

 

 

 

 

 

Nội dụng hoạt động của người hỗ trợ

①  Đi đồng hành cơ quan liên quan
Người nước ngoài cần giúp nói chuyện trường hợp ,đi đồng hanh cơ quan kiên quan(thị sảnh hoặc quán v.v…)để làm thủ tục và hỗ trợ nói chuyện .Vì vậy tinh nguyện viên cần năng lực tiếng Nhật trên độ sinh hoạt hàng ngày.
②  Giúp ở bữa tư vấn đi công tác
Các khu vực của trong tỉnh , trường hợp mở bữa tư vấn đi công tác cho người dân nước ngoài , tinh nguyện viên sẽ hỗ trợ điều hanh ngày hôm ngày và thông báo trước cho người nước ngoài .Vì vậy tinh nguyện viên cần năng lực tiếng Nhật trên độ sinh hoạt hàng ngày.
③  Phiên dịch ・dịch thuật
Trung tâm tư vấn sẽ dịch các nhắn tin được gửi đến trung tâm tư vấn và giải thích chúng khi được yêu cầu bởi một tổ chức bên ngoài. (Tiếng Nhật ngoại ngữ) Yêu cầu khả năng tiếng Nhật cao. * Chúng tôi không hỗ trợ thông dịch viên hoặc dịch thuật cho mục đích thương mại.
Trong mọi trường hợp, khi yêu cầu sự hợp tác của những người ủng hộ, chúng tôi yêu cầu những người ủng hộ từ trung tâm của chúng tôi hỗ trợ người nước ngoài.

Những người có thể đang ký làm người hỗ trợ( tinh nguyện viên)

・Nguyên tắc trên 20 tuổi(không liên quan quốc tịch)
・Về các nội dụng hoạt động chinh của những người hỗ trợ , ① và ② ở trên , những người có khả năng trò chuyện hàng ngày tiếng Nhật và những người có thể hiểu nội dung được giải thích bằng tiếng Nhật ở một mức độ nào đó. ③ ở trên những người thông thạo cả tiếng Nhật và tiếng nước ngoài về phiên dịch và dịch thuật. (Bạn chỉ có thể đăng ký làm người hỗ trợ cho ① và②. Chỉ những người có trình độ ngôn ngữ cao Vui lòng hỗ trợ phiên dịch / dịch thuật)

Các đăng ký

・Người hỗ trợ , một phần tình nguyện viên Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kochi KIA.
Để đăng ký người hỗ trợ, hãy tải xuống [giấy đăng ký tình nguyện viên KIA] trên trang KIA, điền vào các mục cần thiết và các mục mong muốn, và gửi đến Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kochi (KIA) bằng nhắn tin, fax, thư hoặc đến đây trực tiếp. Vui lòng gửi bởi Cũng có thể nộp đơn cho mỗi tình nguyện viên của Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kochi (KIA) cùng lúc với việc đăng ký hỗ trợ tại trung tâm này. Vui lòng nhập vào tình nguyện viên mong muốn và điền vào các mục yêu cầu.

Đề cương chế độ người hỗ trợ trung tâm tư vấn sinh hoạt cho người nước ngoài tỉnh Kochi<tiếng Nhật Bản>

Hướng dẫn hỗ trợ người hỗ trợ trung tâm tư vấn sinh hoạt cho người nước ngoài tỉnh Kochi(phương châm)<tiếng Nhật Bản>

Hướng dẫn hỗ trợ người hỗ trợ trung tâm tư vấn sinh hoạt cho người nước ngoài tỉnh Kochi(phương châm)<Tiếng Việt>

〇Giấy đăng ký tình nguyện viên dưới đây↓

Giấy đăng ký tình nguyện viên KIA(Word)

Giấy đăng ký tình nguyện viên KIA(PDF)

◇Xuất:Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kochi (KIA)
Địa chỉ :〒780-0870 高知県高知市本町4-1-37
Điện thoại 088-875-0022 FAX 088-875-4929
Nhắn tin<info_kia@kochi-kia.or.jp>

Ngoại ra 

・Vì những hoạt động người hỗ trợ là tình nguyện viên , trung tâm không trả bất kỳ phần thường nào về nguyên tắc(Trả chi phí vận chuyển sẽ tương đương với chi phí thực tế)
・Ngoại ra , Khi đăng ký chung tôi sẽ giải thích các những điều bạn nên ghi nhớ khi tham gia bảo hiểm tinh nguyện viên và các hoạt động hỗ trợ.
・Chúng tôi dự định tổ chức một buổi đào tạo cho những người hỗ trợ hộ 1 hoặc 2 lần 1 năm.

◎Liên lạc
Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kochi (KIA)
Trung tâm tư vấn sinh hoạt cho người nước ngoài
〒780-0870 高知市本町4-1-37丸の内ビル1階
Điên thoại:088-821-6440 Fax : 088-821-6441
Nhắn tin : consultation@kccfr.jp