NEWS

【SỰ KIỆN】QUẢNG TRƯỜNG KẾT NỐI QUỐC TẾ 2021

Vào ngày 31 tháng 10 năm 2021, Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kochi (KIA) sẽ tổ chức sự kiện [Quảng trường kết nối quốc tế 2021]
→Xem chi tiết  Tại đây
Khi tham gia, bạn có thể hiểu hơn về những việc mà các đoàn thể có liên quan đến người nước ngoài đang thưc hiện.

Trung tâm tư vấn về cuộc sống dành cho người nước ngoài cũng sẽ tham gia và nhận tư vấn từ người nước ngoài. Cũng sẽ có tư vấn dành cho người Nhật liên quan đến người nước ngoài. Chúng tôi nhận tất cả các tư vấn từ những việc nhỏ nhất như cuộc sống ở Nhật, công việc hay tư cách lưu trú. Chúng tôi có thể tư vấn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của các bạn thông qua phiên dịch viên hoặc sử dụng dịch vụ phiên dịch qua điện thoại. Xin hãy thoải mái tham gia.

1. Thời gian  :  Chủ nhật ngày 31 tháng 10 năm 2021, 10:00 – 15:00

2. Địa điểm  :  Phòng hội thảo hội trường tầng 4 Thư viện Kochi Otepia