NEWS

【XIN THÔNG BÁO !!!】Khi trao đổi dụng điện thoại hoặc nhắn tin thôi

Vui lòng hãy trao đổi bằng điẹn thoại hoặc nhắn tin

Tất cả mọi thông tin về lanh sự , Trung Tâm chỉ trao đổi với các công dân người nước ngoai qua điện thoại hay là nhắn tin.
Tránh trao đổi ,gặp mặt trực tiếp để phòng ngừa việc lây nhiễm bệnh vi rút Corona chủng mới trong thời gian gia hạn cách ly xã hội tại Trung tâm tư vấn về cuộc sống cho người nước ngoài ở tỉnh Kochi.

Xin lỗi các mọi người mà vui lòng hợp tác và hiểu tình huống.
Nếu sẽ biết quyết định mở nữa của trao đổi gặp mặt thì sẽ thông báo trên internet này .

◇Trung tâm tư vấn về cuộc sống cho người nước ngoài ở tỉnh Kochi
Số điện thoại:088-821-6440
Email:consultation@kccfr.jp
(Có thể trao đổi bằng gọi điẹn thoại từ thứ hai đến thứ bảy / 9 giờ -17 giờ. Nhưng không thể trao đổi chủ nhật và lễ hội để nghỉ)