NEWS

Tháng tìm hiểu về các vấn đề lao động người nước ngoài

Tháng 6 là 「Tháng tìn hiểu về các vấn đề lao động người nước ngoài」.

Hiện nay, chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực thúc đẩy tiếp nhận nguồn nhân lực là người nước ngoài, đồng thực thực thi các chính sách liên quan đến tuyển dụng lao động người nước ngoài.

Bộ Y Tế, Lao Động và Phúc Lợi kêu gọi các doanh nghiệp, người sử dụng lao động chấp hành đúng luật khi tuyển dụng lao động là người nước ngoài. Ngoài ra, chính phủ cũng nỗ lực tạo điều kiện cho người nước ngoài có thể an tâm làm việc tại Nhật Bản.

【Bộ Y Tế, Lao Động và Phúc Lợi: Tháng 6 là「Tháng tìm hiểu về vấn đề lao động người nước ngoài」】 (Tiếng Nhật) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25873.html

 

 

 

 

Sách hướng dẫnSổ tay điều kiện làm việc

 

 

 

 

 

Tổng đài tư vấn bằng tiếng nước ngoài

Bộ Y Tế, Lao Động và Phúc Lợi có「Tổng đài tư vấn dành cho lao động là người nước ngoài」có thể tư vấn bằng tiếng nước ngoài ↓
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner_vnm.html(Tiếng Việt)

■外国人労働者向け相談ダイヤルSố điện thoại tư vấn dành cho lao động nước ngoài

Tư vấn qua điện thoại bằng tiếng nước ngoài về các thông tin như điều kiện lao động, v.v… ở đây (kết nối với bộ phận tư vấn dành cho lao động nước ngoài). Khi bạn gọi đến Số điện thoại tư vấn dành cho lao động nước ngoài sẽ bị tính phí 8.5 yên (đã bao gồm thuế) mỗi 3 phút nếu gọi từ số điện thoại cố định, hoặc 10 yên (đã bao gồm thuế) mỗi 3 phút nếu gọi từ số điện thoại di động.
Có thể có những thay đổi tạm thời về ngày và giờ.

Ngôn ngữ Ngày làm việc thỜi gian làm việc Số điện thoại
Tiếng Anh Từ thứ 2 〜 thứ 6 Từ 10:00 〜 15:00
(Nghỉ trưa từ 12:00~ 13:00)
0570-001-701
Tiếng Trung Quốc 0570-001-702
Tiếng Bồ Đào Nha 0570-001-703
Tiếng Tây Ban Nha 0570-001-704
Tiếng Tagalog 0570-001-705
Tiếng Việt 0570-001-706
Tiếng Myanmar Thứ 2 0570-001-707
Tiếng Nepal Thứ 3、Thứ 4、Thứ 5 0570-001-708
Tiếng Hàn Thứ 5、Thứ 6 0570-001-709
Tiếng Thái Thứ 4 0570-001-712
Tiếng Indonesia 0570-001-715
Tiếng Campuchia
(Tiếng Khmer)
0570-001-716
Tiếng Mông Cổ Thứ 6 0570-001-718

*Có thể sử dụng từ điện thoại cố định, điện thoại di động, PHS.
*Đường dây nóng được đóng trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1.

■労働条件相談ほっとラインĐường dây nóng tư vấn điều kiện lao động

“Đường dây nóng tư vấn điều kiện lao động” là một dự án được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi thực hiện dưới hình thức ủy thác. Đường dây nóng này sẽ trả lời các thắc mắc ngoài giờ làm việc của Sở Lao động các tỉnh thành phố và Văn phòng Thanh tra Tiêu chuẩn Lao động, hoặc vào các ngày Thứ bảy, Chủ nhật và ngày lễ. Bạn có thể gọi điện thoại miễn phí bằng tiếng nước ngoài để nhờ tư vấn về điều kiện lao động,v.v… từ bất cứ nơi nào trên cả nước.

Ngôn ngữ Ngày làm việc thỜi gian làm việc Số điện thoại
Tiếng Nhật Thứ hai ~ Chủ nhật
(Mỗi ngày)
○Ngày thường (thứ hai ~ thứ sáu)
17:00 ~ 22:00○Ngày nghỉ, lễ, tết
9:00 ~ 21:00
0120-811-610
Tiếng Anh 0120-531-401
Tiếng Trung Quốc 0120-531-402
Tiếng Bồ Đào Nha 0120-531-403
Tiếng Tây Ban Nha Thứ ba, năm, sáu, bảy 0120-531-404
Tiếng Tagalog Thứ ba, tư, bảy 0120-531-405
Tiếng Việt Thứ tư, sáu, bảy 0120-531-406
Tiếng Myanmar Thứ tư, chủ nhật 0120-531-407
Tiếng Nepal 0120-531-408
Tiếng Hàn Thứ năm, chủ nhật 0120-613-801
Tiếng Thái 0120-613-802
Tiếng Indonesia 0120-613-803
Tiếng Campuchia
(Tiếng Khmer)
Thứ hai, bảy 0120-613-804
Tiếng Mông Cổ 0120-613-805

*Có thể sử dụng từ điện thoại cố định, điện thoại di động, PHS.
*Đường dây nóng được đóng trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1.

Hỗ trợ về cuộc sống và việc làm cho người nước ngoài

Có thể xem các thông tin về cuộc sống và việc làm ở Nhật Bản tại trang chủ của Bộ Y Tế, Lao Động và Phúc Lợi ↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00001.html

・Hỗ trợ về cuộc sống (Hỗ trợ liên quan đến dịch bệnh Covid-19, tiền trợ cấp)
・Dành cho người đang làm việc
・Dành cho thực tập sinh kỹ năng
・Dành cho du học sinh
・Dành cho người đang tìm kiếm việc làm
・Khác (Tư cách lưu trú, các loại hỗ trợ khác)