NEWS

ĐANG TUYỂN PHIÊN DỊCH VIÊN (TIẾNG VIỆT)

Kocoforre đang tuyển phiên dịch viên tiếng Việt có thể đi làm 1 tuần 1 lần.

Nội dùng công việc là phiên dịch, biên dịch nội dung tư vấn bằng tiếng Việt. Hỗ trợ công việc tư vấn cho người nước ngoài, người Nhật có liên quan đến người nước ngoài, hỗ trợ xử lý các công việc văn phòng (các công việc liên quan đến máy tính cơ bản như làm word, excel, power point, v.v..)

Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm trong bài viết.↓↓↓