NEWS

Hãy cùng học tại Lớp học tối nhé

Lớp học tối tại trường trung học quốc tế tỉnh Kochi đang tuyển người có nguyện vọng nhập học.

►Trang chủ của Ủy ban giáo dục tỉnh Kochi
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/311701/2022121200099.html

・Mọi người hãy cùng đến với Lớp học tối tại Trường trung học Quốc tế tỉnh Kochi nhé!(ベトナム語版) [PDF:124KB]

Lớp học tối tại Trường trung học Quốc tế tỉnh Kochi là gì?

Là lớp học công lập thuộc cấp bậc trung học lần đầu tiên được tỉnh thành lập nhằm tạo điều kiện cho người trên 15 tuổi, không phân biệt quốc tịch chưa tốt nghiệp trung học muốn tốt nghiệp trung học, người muốn một lần nữa học lại nội dung bậc trung học.

►Trang chủ của Lớp học tối tại Trường trung học Quốc tế tỉnh Kochi!
https://www.kochinet.ed.jp/kokusai-jh/yachu/

<Liên hệ>
Phòng phụ trách khối trung học Văn phòng Hội đồng giáo dục tỉnh Kochi
Điện thoại: 088-821-4907
Địa chỉ: 1-7-52 Marunouchi, Kochi, 780-0850