NEWS

Kỹ năng đặc định

◇Đây là thông báo của Bộ Tư pháp về tư cách lưu trú ” Kỹ năng đặc định”.

 

 

・Trang hỗ trợ tổng hợp về kỹ năng đặc định(tiếng Việt)
https://www.ssw.go.jp/vi/

■Thông tin tổng đài hỗ trợ tổng hợp về kỹ năng đặc định

Bạn có thể gọi bằng tiếng Việt.)
○Thời gian phục vụ
Từ thứ ba đến thứ bảy
11:00~19:00 (nghỉ chủ nhật, thứ hai, ngày lễ)

○Số điện thoại
03-6633-2539 (dành cho người nước ngoài)

“Kỹ năng đặc định” là gì?

Xây dựng tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định”-Bộ ngoại giao(Ministry of Foreign Affairs of Japan)<tiếng Việt>
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/vn/index.html

◆Tài liệu giải thích cho hệ thống này, v.v.(Có tài liệu bằng tiếng Việt)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00133.html