NEWS

Trung tâm hỗ trợ lưu trú dành cho người nước ngoài (FRESC)

Trung tâm hỗ trợ lưu trú dành cho người nước ngoài (FRESC)

Trung tâm hỗ trợ lưu trú dành cho người nước ngoài (FRESC) là quầy tư vấn của chính phủ hỗ trợ việc lưu trú của những người nước ngoài đang sống, hoạt động tại Nhật Bản.

○Trang chủ Bộ Tư pháp
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/fresc01

○Trung tâm hỗ trợ lưu trú dành cho người nước ngoài【PDF】
http://www.moj.go.jp/content/001324085.pdf

Quầy Hỗ Trợ FRESC

Người nước ngoài đang gặp khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt như mất công việc, v.v… do ảnh hưởng của virus corona chủng mới có thể gọi điện đến Quầy Hỗ Trợ FRESC để được tư vấn. Chúng tôi có thể hướng dẫn những cơ chế có thể giúp ích cho bạn cũng như những điều cần thiết để bạn được lưu trú (= ở lại Nhật Bản), v.v… Hãy liên hệ qua điện thoại khi gặp khó khăn.