NEWS

Thẻ cá nhân (Thẻ My Number)

Thẻ các nhân có ghi mã số cá nhân, là thẻ cần thiết có gắn chip IC để cuộc sống ở Nhật trở nên thuận tiện hơn. Khi đăng ký sẽ nhận được thẻ, làm thẻ lần đầu tiên sẽ không bị mất phí.

Tại trạng chủ của Cục quản lý xuất nhập cảnh có hướng dẫn cách phát hành thẻ và nhận điểm thưởng.

Hãy tạo thẻ cá nhân để có một cuộc sống tiện lợi hơn!

►Tiếng Việt(ベトナム語)

■Cục xuất nhập cảnh
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/mynumbercard.html