NEWS

【SỰ KIỆN】QUẢNG TRƯỜNG KẾT NỐI QUỐC TẾ 2022

Vào ngày 16 tháng 10 năm 2022, Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kochi (KIA) sẽ tổ chức sự kiện「Quảng trường kết nối quốc tế 2022」
Xem chi tiết  Tại đây ☞【Trang chủ KIA「Quảng truòng kết nối quốc tế 2022」】

Trung tâm tư vấn về cuộc sống dành cho người nước ngoài tỉnh Kochi cũng sẽ tham gia và nhận tư vấn từ người nước ngoài.
Cũng sẽ có tư vấn dành cho người Nhật liên quan đến người nước ngoài. Chúng tôi nhận tất cả các tư vấn như tư vấn về cuộc sống ở Nhật, công việc hay tư cách lưu trú.
Chúng tôi có thể tư vấn bằng nhiều ngôn ngữ thông qua phiên dịch viên hoặc sử dụng dịch vụ phiên dịch qua điện thoại. Xin hãy thoải mái tham gia.

■ Thời gian: 10:00 ~ 16:00 Chủ nhật ngày 16 tháng 10 năm 2022

■ Địa điểm: Hirome Ichiba Quảng trường Yosakoi・Khu thương mại Ohashi-dori

■ Phí tham gia: Miễn phí

 

 

 

 

 

 

◇Liên hệ◇
■ Về sự kiện「Quảng trường kết nối quốc tế 2022」
Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kochi (KIA)
〒780-0870 Kochi, Honmachi 4-1-37
TEL: 088-875-0022
Mail: info_kia@kochi-kia.or.jp

■ Tư vấn với Kocoforre
Trung tâm tư vấn về cuộc sống dành cho người nước ngoài tỉnh Kochi (Kocoforre)
〒780-0870 Kochi, Honmachi 4-1-37
TEL: 088-821-6440 FAX:088-821-6441
Mail: consultation@kccfr.jp