NEWS

【Buổi tư vấn】 Tổ chức Buổi tư vấn tại chỗ ở Thành phố Nankoku!

Vào ngày 16 tháng 11 năm 2021 (thứ 3), chúng tôi sẽ tổ chức Buổi tư vấn tại chỗ ở thành phố Nankoku.

Tại buổi tư vấn, cán bộ phụ trách thẩm tra tổng quát của Cục quản lý lưu trú và xuất nhập cảnh Takamatsu sẽ “Tư vấn liên quan đến tư cách lưu trú” (Thủ tục lưu trú, nhập cảnh, thủ tục liên quan đến tư cách “Kỹ năng đặc định”…), bên cạnh đó, nhân viên tư vấn của Trung tâm tư vấn về cuộc sống dành cho người nước ngoài Tỉnh Kochi cũng sẽ “Tư vấn về cuộc sống dành cho người nước ngoài” (công việc, y tế, giáo dục, các vấn đề khúc mắc…).  Ở tất cả các buổi tư vấn, không chỉ dành cho đối tượng là người nước ngoai mà còn dành cho đối tượng là những cá nhân, người làm kinh doanh, thanh viện Hội tự quản các địa phương có quan đến người nước ngoài,.. Phí tư vấn sẽ được miễn phí.

“Tư vấn liên quan đến tư cách lưu trú” phải được đặt hẹn trước, thời gian tư vấn là 40 phút dành cho mỗi nhóm (cá nhân, đoàn thể). “Tư vấn về cuộc sống dành cho người nước ngoài” không bắt buộc phải đặt hẹn, nhưng chúng tôi vẫn nhận đặt hẹn, và trong trường hợp số người xin tư vấn quá đông, chúng tôi xin phép ưu tiên cho những người có hẹn trước. Về đăng ký đặt hẹn, xin hãy điền vào “Mẫu đăng ký tham gia” dưới đây, và gửi đến Trung tâm chúng tôi qua thư điện tử, FAX hoặc đường bưu điện. Hạn đăng ký là Ngày 11 tháng 11 (Thứ 3).

Ngoài ra, đối với tiếng Nhật và tiếng Anh tư vấn viên sẽ tư vấn trực tiếp. Đối với các ngôn ngữ khác sẽ có thông dịch viên hoặc sử dụng dịch vụ thông dịch song song qua điện thoại.

*Xin vui lòng đeo khẩu trang tại buổi tư vấn.

Tư vấn liên quan đến tư cách lưu trú Tư vấn về cuộc sống dành cho người nước ngoài
Thời gian Ngày 16 tháng 11 năm 2021 (Thứ 3)
10:00 – 15:40
Địa điểm  Nisshou Fukushi Kooryuu Senta(Trung tâm trao đổi phúc lợi Nissho
【Địa chỉ:Nangokushi, Tamura otsu, 2207】
Tư vấn viên Cục quản lý lưu trú và xuất nhập cảnh Takamatsu Tư vấn viên của Trung tâm tư vấn về cuộc sống dành cho người nước ngoài Tỉnh Kochi
Hẹn trước Cần thiết (hạn đến ngày 11 tháng 11, thứ 3) Không cần thiết(Tuy nhiên sẽ ưu tiên người đặt hẹn trước)
Phí tư vấn Miễn phí
Ngôn ngữ Tiếng Nhật, nhiều thứ tiếng khác

・Đơn vị tổ chức: Trung tâm tư vấn về cuộc sống dành cho người nước ngoài Tỉnh Kochi (Kocoforre)
・Đồng tổ chức: Thành phố Nankoku

■Tờ rơi 、Mẫu đăng ký tham gia (PDF)↓

 

 

 

 

 

 

Mẫu đăng ký tham gia (ppt)

Đăng kí qua Google Form ở đây

Đăng kí(Google Form)

 

◇Đăng ký – Địa chỉ liên hệ◇
Trung tâm tư vấn về cuộc sống dành cho người nước ngoài Tỉnh Kochi (Kocoforre)
Tầng 1, Tòa nhà Marunouchi, 4-1-37, Honmachi, Thành phố Kochi, 〒780-0870
Điện thoại: 088-821-6440, FAX: 088-821-6441
E-mail: consultation@kccfr.jp