NEWS

Về việc đình chỉ tư vấn trực tiếp

Từ ngày 21 tháng 8 (thứ bảy) đến ngày 12 tháng 9 ngày 26 tháng 9 (chủ nhật)

Để ngăn chặn sự lây lan của loại coronavirus mới, Trung tâm của chúng tôi sẽ ngừng tư vấn bằng cách “đối mặt”. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc email. Mong các bạn hiểu và thông cảm.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◇Trung tâm tư vấn về cuộc sống cho người nước ngoài ở tỉnh Kochi (Kocoforre)
Số điện thoại:088-821-6440 (9:00~17:00 Thứ 2~Thứ 7 /Trừ ngày nghỉ))
Email:consultation@kccfr.jp