NEWS

Hướng dẫn về tài liệu đa ngôn ngữ từ trung tâm dân sinh

Cơ quan hành chính độc lập Trung tâm dân sinh đã soạn thảo tài liệu về các sự cố thường gặp trong sinh hoạt dành cho người nước ngoài.

Click vào đây ☞ https://www.kokusen.go.jp/c-edu/data/c-edu_foreign_lf.html

【Nội dung】
Sự cố liên quan đến mua xe ô tô cũ
Tài liệu này giới thiệu ví dụ thực tế về các sự cố sau khi mua xe ô tô cũ và cách giải quyết, các điều lưu ý để không gặp phải các sự cố này.

Sự cố về mua hàng định kỳ
Tài liệu này giới thiệu ví dụ thực tế và cách giải quyết trong trường hợp nghĩ là “Chỉ là sản phẩm dùng thử nhưng thực tế là bị bắt phải trả tiền mua hàng định kỳ”

Sự cố về tiền đặt cọc, về việc phải khôi phục lại trạng thái ban đầu khi thuê nhà
Tài liệu này giới thiệu về việc nhận lại tiền cọc (tiền bảo đảm) sau khi chuyển nhà, về các ví dụ thực tế trong việc khôi phục lại trạng thái ban đầu của nhà đã thuê và cách giải quyết.