NEWS

Buổi tư vấn pháp luật online dành cho người nước ngoài

Liên đoàn Luật sư Nhật Bản (Japan Federation of Bar Association) sẽ tổ chức buổi tư vấn pháp luật online (Zoom) dành cho đối tượng là người nước ngoài.

Buổi vấn sẽ được tổ chức vào 13:00-16:00 thứ bảy ngày 18 tháng 3 năm 2022 và chủ nhật ngày 19 tháng 3.

Thời gian tư vấn là 45 phút/1 người, cần hẹn trước.

Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái, tiếng Việt Nam, tiếng Phlippines có kèm theo phiên dịch miễn phí.

Xem chi tiết tại đây ↓
https://www.nichibenren.or.jp/event/year/2022/220318_0319.html