NEWS

【Thông Báo】 Đã có thêm phiên dịch viên hỗ trợ tư vấn

Hiện trung tâm đã tuyển thêm 3 phiên dịch viên tiếng Trung Quốc, tiếng Indonesia và tiếng Việt để giúp cho việc tư vấn của quý khách được thuận tiện. Các phiên dịch viên sẽ chỉ có mặt tại trung tâm 1 hoặc 2 ngày trong tuần. Lịch làm việc của phiên dịch viên sẽ được đăng lên mục [Lịch làm việc của phiên dịch viên] trên trang nhà. Để xem lịch phiên dịch, chọn mục [Giới thiệu về trung tâm] → [Ngôn ngữ đối ứng] → chọn link [Lịch làm việc của phiên dịch viên].